Γραφικές τέχνες
Προσκλήσεις
Κάθε Πρόσκληση πρέπει να είναι Προσωπική!
Πρέπει να διαθέτει το δικό της ιδιαίτερο ύφος, που να εκφράζει τη δική σας προσωπικότητα. Ανάλογα λοιπόν με την εκάστοτε περίσταση ή περίπτωση, οι εξειδικευμένοι, έμπειροι άνθρωποί μας, θα σχεδιάσουν ειδικά για σας και θα σας παρουσιάσουν τις πιο πρωτότυπες δημιουργίες τους, για να επιλέξουμε μαζί αυτή την πρόσκληση που σας εκφράζει απόλυτα!Για να φτάσει η πρόσκλησή σας στους τελικούς αποδέκτες, μέσα σε ένα εξίσου πρωτότυπο φάκελο, ανεβάζοντας κατακόρυφα το προσωπικό σας κύρος ή την εικόνα της εταιρείας σας!